diumenge, 15 de novembre del 2009

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Benvolgut/da confrare/ssa

Com bé sabreu, el passat dia 28 de setembre faltava el nostre benvolgut germà major, el senyor Alejandro Ruiz Zamora, qui des del 1991 venia ostentant aquest càrrec. Així mateix, el passat dia 9 de novembre també ens deixava el nostre amic i confrare, el senyor Juan José Cerezo Alonso, qui havia estat vocal de la Junta Rectora des del 1991. Dues sentides pèrdues les quals ens obliguen a atendre allò disposat en els Estatuts de la Confraria. Per la qual cosa

Atès l’article 22.2 dels Estatuts de la Confraria el qual disposa: “En el cas de produir-se la vacant del Germà Major, el Vicegermà Major ocuparà el càrrec de Germà Major, i en el plaç de dos mesos convocarà Assemblea General Extraordinària per cobrir la vacant”, per la present se li

CONVOCA a l’Assemblea General Extraordinària de la Confraria del Silenci “Pas de la Soledat” de Bellreguard, la qual tindrà lloc el proper diumenge 29 de novembre de 2009 a les 10’30 h, en primera convocatòria, i a les 11’00 h, en segona convocatòria, al Casal Sant Miquel, carrer sant Josep núm. 2 de Bellreguard, amb el següent


ORDRE DEL DIA


PUNT ÚNIC.- Elecció de la Junta Rectora de la Confraria.Bellreguard (La Safor), 13 de novembre de 2009.