IMATGE TITULAR

Foto: Paco Pellicer


La Imatge Titular de la Confraria és la Mare de Déu de la Soledat. Va ser esculpida l'any 1955 pel reconegut imatger valencià Vicent Rodilla Zanón.
El 2011 s'ha dut a terme la seua restauració, per l'equip de treball del Grup d'Intervenció del Taller de Restauració de Materials Escultòrics i Ornamentals de l'Institut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València. Restauració la qual ha estat coordinada pels professors del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals Dr. en José Vicente Grafià Sales i en José Manuel Simón Cortés.