divendres, 7 de maig del 2010

L’expobús de Francesc de Borja a la 1ª Festa de la Banda


El 2011 Bellreguard commemora el IV Centenari de la Carta Pobla atorgada per Carles Francesc de Borja, VII duc de Gandia i besnét de sant Francesc de Borja, després de l’expulsió dels moriscos. Per introduir aquest centenari i aprofitant l’avinentesa del V Centenari del naixement de Francesc de Borja que celebra la ciutat de Gandia, l’Ajuntament de Gandia ha cedit a l’Ajuntament de Bellreguard, atenent la iniciativa de la Confraria del Silenci “Pas de la Soledat”, l’Expobús de Francesc de Borja el qual estarà a la 1ª Festa de la Banda (carrer Enric Soler i Godes) d’11h a 14h de diumenge, perquè tota aquella persona que així ho desitge puga apropar-se a la vida del IV duc de Gandia i senyor de Bellreguard, un dels personatges més influents del seu temps.
Els Borja foren senyors de Bellreguard des de la compra del senyoriu a Joan Roca el 1486 per Pere Lluís de Borja, fill d’Alexandre VI, fins el 1748, quan la germana i hereva del XI duc de Gandia, Maria Anna de Borja, XII duquessa de Gandia i duquessa de Béjar, mor sense descendents, Després d’un plet, el ducat i el títol passarien a Francisco Pimentel y Borja Vigil de Quiñones, desè comte-duc de Benavente.
L’Expobús es tracta d’un autobús-exposició tematitzat amb motius del patró de Gandia, una de les propostes del V Centenari que té com a objectiu difondre aspectes de la vida de Sant Francesc de Borja i dels actes que estan organitzant-se enguany a la ciutat veïna.
L’ Expobús conté, entre d’altres, textos explicatius il•lustrats amb fotografies, llibres biogràfics sobre el duc de Gandia i senyor de Bellreguard, datats en els segles XVII i XVIII, i una mostra de taulells de ceràmica valenciana que encomanà el Papa Alexandre VI amb motius dels Borja.
El 28 d'octubre de 1510 naix Francesc de Borja i d'Aragó, fill primogènit del III duc de Gandia. Amb només deu anys esclata la guerra de les Germanies i, després de la batalla a la vora del riu Vernisa, les milícies agermanades guanyen la batalla. El duc de Gandia amb tota la seua família, servents i domèstics abandonen el palau ducal i partixen en direcció a Dénia. Els acompanyen el virrei Dídac Hurtado de Mendoza i els nobles del ducat. Al seu pas per Bellreguard, el batle local, el noble Joan Ramon Dalmau amb la seua família, s'incorpora a la comitiva.
Francesc de Borja amb sa mare i germans van passar a Baeza, i als dotze anys és enviat a la cort de Tordesillas. Anys després és enviat a Saragossa davall la tutela del seu oncle l'arquebisbe Joan d'Aragó. En 1528, als divuit anys, passa a servir en la cort de Carles V i un any desprès es casa a Toledo amb Elionor de Castro i va rebre el títol de marquès de Llombai.
Carles V l’anomena en 1538 virrei de Catalunya, càrrec que exercix fins a 1543 en què mor son pare quan és anomenat IV duc de Gandia i es trasllada a viure al palau ducal de Gandia. El 6 de març del mateix any té lloc la presa de possessió del senyoriu de Bellreguard, protagonitzat per Joan de Borja, germà del sant duc, en qualitat de procurador, en Consell General a tots els veïns -dirigits pel batle Àhmad Alcaraz, el lloctinent de justícia Hasan Benzarco, els jurats Joan Carnisseret i Joan Garbí i el síndic Miquel Carnisseret- per a jurar fidelitat al seu nou senyor.
El duc Francesc de Borja obtenia tots els anys de Bellreguard diners pels censos de les cases i terres, per l'arrendament del forn, la carnisseria i la botiga, un ducat anual per cada casa, la meitat de la recol·lecció de la canya de sucre, sent el seu major ingrés el negoci del trepig. Bellreguard era el quart centre sucrer de la comarca per producció. En 1546 mor la seua esposa Elionor i dos anys després ingressa en la Companyia de Jesús professant com a jesuïta i abandona Gandia per sempre traslladant-se a Roma, renunciant en 1551 als seus títols i anomenant V duc de Gandia al seu fill Carles.
En 1565 és anomenat III General de la Companyia de Jesús i mor a Roma en 1572. En 1624 seria beatificat pel papa Urbà VIII i canonitzat per Clement X el 1671.
Foto: gandia.org