dilluns, 29 de novembre de 2010

Assemblea General Ordinària


Benvolgut/da confrare/ssa:

Per la present se li CONVOCA a l’Assemblea General Ordinària de la Confraria del Silenci “Pas de la Soledat” de Bellreguard, la qual tindrà lloc el proper diumenge 12 de desembre de 2010 a les 10’00 h, en primera convocatòria, i a les 10’30 h, en segona convocatòria, al Casal Sant Miquel, carrer de sant Josep núm. 2 de Bellreguard, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea General Extraordinària de 29 de novembre de 2009.
2.- Aprovació, si escau, de la Memòria de l’any 2010.
3.- Aprovació, si escau, de l’Estat de Comptes de la Confraria de l’any 2010.
4.- Aprovació, si escau, del Pla d’Activitats per a l’any 2011.
5.- Aprovació, si escau, del pressupost de la Confraria per a l’any 2011.
6.- Estat de la restauració de la Imatge de la Marededéu.
7.- Estat de la inscripció de la Confraria en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.
8.- Llei 49/2002, de règim fiscal de les entidats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
9.- Altres temes d’interés general.
10.- Precs i qüestions.

Cap comentari: