dimecres, 12 de gener del 2011

Amb reconeixement civil

Amb data 10 de gener, hem rebut l'Ordre Ministerial la qual ens comunica l'acord d'inscripció de la Confraria en el Registre d'Entitats Religioses amb data 27 de desembre de 2010.
Amb aquesta inscripció, la Confraria ha estat reconeguda civilment com a entitat religiosa i adquireix la consegüent personalitat jurídica i capacitat d'obrar.
Cloem així la tasca encetada el 1994, amb l'aprovació dels Estatuts i erecció canònica de la Confraria, per dotar la nostra Confraria del Silenci "Pas de la Soledat" de l'entitat que li corresponia i fer-la present en la societat bellreguardina.