dimecres, 27 de novembre del 2013

Nova Junta Rectora de la Confraria

L'Assemblea General reelegix Alexandre Ruiz com a germà major

Estanislao Estrugo deixa el càrrec de vicegermà major que ostentava des de 1994


L'Assemblea General de la Confraria del Silenci "Pas de la Soledat" va reelegir, per unanimitat, diumenge passat Alexandre Ruiz Gadea com a germà major d'aquesta. Alexandre Ruiz va ser elegit com a germà major l'any 2009, arran de la defunció del germà major Alejandro Ruiz Zamora, després d'haver vingut ostentant les tasques de secretari de la Confraria des de l'any 1991.
Així mateix, en esta Assemblea deixava el càrrec de vicegermà major Estanislao Estrugo, càrrec que venia ostentant des de l'any 1994, però la seua experiència continuarà lligada a la Junta Rectora ara com a vocal.
Repetixen en el seu càrrec la secretària Lídia Ruiz i els vocals Juan Luís Fornet i Núria Català i estrenen càrrec en la nova Junta Rectora Vicent Tormo, com a vicegermà major, i Anna Ruiz, com a tresorera.
Entren a formar part d'aquesta Junta César Burguera i Artemina Cremades com a vocals. Així mateix, cessen els vocals Sandra Gadea i Estanislao Rocher, als qui l'Assemblea manifestà el seu agraïment per la seua dedicació.
Així les coses, la nova Junta Rectora de la Confraria del Silenci "Pas de la Soledat" queda composta per:

  • Alexandre Ruiz Gadea, germà major 
  • Vicent Tormo Sanandrés, vicegermà major 
  • Lídia Ruiz Gadea, secretària  
  • Anna Ruiz Todolí, tresorera 
  • Juan Luís Fornet Burguera, vocal 
  • Núria Català Pellicer, vocal 
  • César Burguera Pellicer, vocal 
  • Artemina Cremades Femenia, vocal
  • Estanislao Estrugo Borràs, vocal