dimecres, 17 de febrer de 2010

El germà major confirmat en el càrrec per monsenyor Carlos Osoro

Amb data de hui, 17 de febrer, hem rebut la confirmació en el seu càrrec del nostre germà major, Alexandre Ruiz Gadea, per l'arquebisbe de València monsenyor Carlos Osoro.
Conforme disposen els nostres Estatuts i el vigent Codi de Dret Canònic, el germà major ha de ser confirmat en el seu càrrec per l'arquebisbe. Confirmació que ha estat donada amb data 26 de gener de 2010, després d'haver estat elegit per l'Assemblea General Extraordinària de la Confraria celebrada el 29 de novembre passat, arran del traspàs del nostre benvolgut germà major, el senyor Alejandro Ruiz Zamora.

Cap comentari: